Veterinarska pomagala

Nijedan veterinar ili stočar ne može bez odgovarajućih veterinarskih pomagala. Svaki od njih sigurno će koristiti, primjerice, toplomjer za životinje , veterinarske rukavice , oralni aplikator za davanje lijekova i prehranu ili ultrazvučni skener za dijagnosticiranje trudnoće.

NAGRADNA IGRA: Prijavite se na novosti

i možete dobit dopunsku hranu ACIDOMID.