Liječenje buraga

Najprodavaniji

1

Ruminalni magnet za stoku u kutiji

Centralno skladište (otprema 3-5 dana)

Kako bi se osiguralo zdravlje goveda, dobra je ideja uvesti magnet buraga svim zdravim životinjama. Zadaća buraškog magneta je hvatanje metalnih predmeta u buragu koji bi mogli ugroziti zdravlje životinje u vidu iritacije ili pucanja stijenke u probavnom traktu. To je višepolni magnet (magnetski polovi se izmjenjuju cijelom dužinom magneta), što doprinosi boljem pričvršćivanju metalnih, a posebno željeznih dijelova. Također možete koristiti ezofagusnu cijev, koja se koristi za oslobađanje plinova iz buraga, ili je možete koristiti za davanje otopine lijeka životinji izravno u želudac.

NAGRADNA IGRA: Prijavite se na novosti

i možete dobit dopunsku hranu ACIDOMID.