Električne ograde

Električne ograde izvrstan su alat za svakog uzgajivača. Električna ograda je uređaj koji se koristi na pašnjacima i ograđenim prostorima za životinje kako bi ih zaštitila od bijega iz ograđenog prostora, radi na principu zatvaranja električnog kruga između žice ograde i zemlje, životinja obično ima 4 noge, pa ima bolju vezu s tlom nego čovjek .
Kao vodič za električne ograde najčešće se koristi plastična užad s metalnim vlaknima na laminatu ili drvenim šipkama s izolatorima ili na posebnim pokretnim stupovima ili čeličnoj sajli (manji otpor cca 20 do 8 Ω/100 m) za privremene ograde ili obična pocinčana žica za ograde trajnog karaktera (jača je i ima najmanji otpor od 5 do 3,5 Ω/100 m i najduži vijek trajanja).

NAGRADNA IGRA: Prijavite se na novosti

i možete dobit dopunsku hranu ACIDOMID.