Inseminacija, dijagnoza. skotnost

Osjemenjivanje, odnosno umjetno osjemenjivanje kobile ima svoje prednosti u odnosu na prirodno osjemenjivanje – smanjuje se opasnost od ozljeda konja i ljudi, a umjetno osjemenjivanje je i higijenskije te nema opasnosti od prijenosa spolno prenosivih bolesti . No, kako bi cijeli proces tekao po planu, morate imati sve što vam je potrebno . I zato ćete u našoj ponudi pronaći opremu korisnu za inseminaciju i dijagnostiku skotnosti.

NAGRADNA IGRA: Prijavite se na novosti

i možete dobit dopunsku hranu ACIDOMID.