Perad

Pazite da vam ništa ne promakne u ponašanju peradi. Bez obzira da li držite kokoši, patke, guske, purice ili prepelice, ovdje ćete pronaći mnoštvo potrebnih pomagala koje su8 potrebne za uzgoj peradi - neprovodljive mreže za izradu ograde, hranilice i pojilice , transportne kutije ili podloge (umjetna jaja) za stimulaciju peradi na leženje u gnijezdu.

NAGRADNA IGRA: Prijavite se na novosti

i možete dobit dopunsku hranu ACIDOMID.